Dowiedz się najnowszych informacji na temat COVID-19

Zasady pracy gabinetu podczas pandemii!

Zasady przyjmowania Pacjentów w Centrum Medycznym
„Procto-med.” Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i
zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19:

1/ w gabinecie będą przyjmowani wyłącznie Pacjenci , którzy nie
mają objawów infekcji dróg oddechowych ( gorączka, kaszel,
trudności w oddychaniu, katar,) oraz Ci , którzy nie przebywali w
okresie jednego miesiąca poza granicami kraju po wcześniejszym
wypełnieniu ankiety epidemiologicznej,

2/ wizyty i konsultacje lekarskie są możliwe tylko po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym na konkretną godzinę,

3/ ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno
Pacjentów jak i personelu prosimy o punktualne stawianie się na
wyznaczoną godzinę,

4/w gabinecie mogą maksymalnie przebywać dwie osoby bez osób
towarzyszących ze względu na konieczność zachowania bezpiecznej
(2 metry) odległości pomiędzy poszczególnymi osobami,

5/ każdy Pacjent po wejściu do gabinetu proszony jest o
zdezynfekowanie rąk,

6/po opuszczeniu gabinetu ze względu na konieczność wykonania
niezbędnych czynności związanych z konieczną dezynfekcją prosimy
o wyrozumiałość i cierpliwość,

7/ w miarę możliwości prosimy o dokonywania płatności kartami
płatniczymi,

Mamy nadzieję, że te konieczne ograniczenia związane z
funkcjonowaniem gabinetu spotkają się z Państwa
zrozumieniem i akceptacją.

About the Author

You may also like these